NECON Deweloper Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 14 ,83-400 Kościerzyna

NIP: 5911700070

REGON: 366133000

SPRZEDAŻ

Tel. +48 604 487 380

Tel. +48 58 33 33 013

 sprzedaz@necon.com.pl

BIURO

ul. Tenisowa 76, 80-180 Gdańsk

Tel. +48 58 33 33 013

biuro@necon.com.pl

GODZINY OTWARCIA 

9:00 - 17:00

10:00 - 14:00

pon - pt

sob

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000653735. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł 

03..12.2019

Rozbudowa lokalnej infrastruktury

Szanowni Państwo,

W związku z medialnym nagłośnieniem sytuacji, jaka ma miejsce na granicy Gdańska i Borkowa w zakresie możliwości przejazdu, poniżej przedstawiamy podjęte przez NECON Deweloper działania mające na celu to, by wraz z budową Osiedla Kasztanowego nastąpiła poprawa warunków życia całej społeczności w Borkowie.

 

Już dwa lata temu, w 2017 roku, na etapie przygotowania projektowania Osiedla Kasztanowego, podjęliśmy rozmowy z Gminą Pruszcz Gdański prowadzące do poprawy stanu infrastruktury w sąsiedztwie osiedla. Nasze działania doprowadziły do podpisania umów o współpracy z operatorem gminnej sieci wodno- kanalizacyjnej firmą Eksploatator oraz z Gminą Pruszcz Gdański.

 

W ramach umowy z firmą Eksploatator zobowiązaliśmy się do przebudowy lokalnej sieci wodnej i kanalizacyjnej, co znacząco poprawiło standard zaopatrzenia w wodę całej miejscowości Borkowo i zakończyło problem przeciążenia lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Umowa określiła także poziom zaangażowania finansowego NECON Deweloper w dalszą rozbudowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie.

Wszystkie rzeczowe zobowiązania wobec firmy Eksploatator zostały już zrealizowane.

 

W ramach umowy z Gminą zobowiązaliśmy się do nieodpłatnego przekazania działki przeznaczonej pod ul. Stylową, do pokrycia kosztów wykonania kompleksowego projektu całej ul. Stylowej i do wybudowania jej istotnego fragmentu.

 

Zobowiązania wobec Gminy są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Działka została przekazana Gminie. Projektowanie ul. Stylowej jest bardzo zaawansowane- projekt budowlany jest gotowy i posiada wszystkie uzgodnienia, powstaje projekt wykonawczy. Kompletna dokumentacja projektowa zostanie terminowo przekazana Gminie. Rozpoczęcie budowy odcinka ul. Stylowej, będącego w zakresie NECON Deweloper, zależy od uzyskania przez Gminę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jest bardzo prawdopodobne, że ten odcinek powstanie do końca 2020 roku.

 

Jeżeli Rada Gminy Pruszcz Gdański zapewni w budżecie środki odpowiednie środki finansowe, to cała ul. Stylowa powstanie w 2021 roku.

Na zebraniu mieszkańców Borkowa, które odbyło się 24 października 2019, Wójt Gminy Pruszcz Gdański złożyła deklarację, że niezwłocznie po wybudowaniu przez NECON Deweloper pierwszego odcinka ul. Stylowej, doprowadzi do utwardzenia i udostępnienia dla ruchu kołowego pozostałej części ulicy.

 

Niezależnie od powyższych działań pozostajemy w stałym kontakcie z osobami, które planują ograniczenie ruchu przez montaż szlabanu i posiadamy ich zapewnienie, że umożliwią mieszkańcom Osiedla Kasztanowego przejazd problematycznym odcinkiem drogi do czasu otwarcia przejazdu ul. Stylową.

  • Facebook Social Icon