top of page
78941055_991652224545624_374774178478502

11.12.2019

Porozumienie w sprawie ulicy Stylowej

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy, że przy naszym współudziale udało się doprowadzić do podpisania porozumienia, które stanowi zakończenie problemu przejezdności pomiędzy Borkowem a Gdańskiem.
 

Nasz wkład w podpisanie porozumienia polega między innymi na tym, że zobowiązaliśmy się skrócić czas budowy pierwszego odcinka ul. Stylowej o 6 miesięcy w stosunku do terminu określonego w umowie podpisanej w kwietniu 2019 roku z władzami Gminy Pruszcz Gdański.
 

Działania NECON Deweloper od początku były nakierowane na studzenie emocji stron konfliktu. Z jednej strony rozumiemy racje osób dążących do ograniczenia intensywności ruchu w sąsiedztwie ich domów, z drugiej strony dostrzegamy potrzeby komunikacyjne społeczności Borkowa. Podpisane porozumienie określa czytelne ramy czasowe udrożnienia przejazdu ul. Stylową, które spowoduje realizację oczekiwań wszystkich zainteresowanych.

79672818_991652141212299_848456095812183
bottom of page