top of page

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych, tj. mojego imienia nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez NECON DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-180 przy ulicy Tenisowej 76, jako administratora danych, w celu marketingu produktów i usług własnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Oświadczam, że dane osobowe podałam/em dobrowolnie a przed podaniem danych osobowych zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz że moje dane będą przechowywane przez administratora danych do czasu cofnięcia zgody. Oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mogę cofnąć zgodę  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Oświadczam iż zostałam/em poinformowana/y o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej przez NECON DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-180 przy ulicy Tenisowej 76.

bottom of page