top of page

Polityka Prywatności

 

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie związane z prowadzeniem przez NECON Deweloper Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku strony internetowej www.necon.com.pl [dalej także Strona lub Strona internetowa]. NECON Deweloper Sp. z o. o. nie dąży do tego by pozyskiwać dane o użytkownikach Strony i nie podejmuje żadnych dodatkowych działań zmierzających do ustalenia tożsamości użytkowników. W określonych przypadkach, NECON Deweloper Sp. z o. o. może jednak zbierać pewne dane właśnie poprzez Stronę internetową. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Państwa zgłoszeń i zapytań, przykładowo w przypadku wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego na naszej Stronie oraz celem przekazania Państwu zamówionej wcześniej informacji marketingowej i handlowej.

Pragniemy także wyjaśnić, iż chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, stosujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka). Więcej o ciasteczkach przeczytają Państwo w pkt. 7 poniżej. Ponadto, informacja o adresie IP urządzenia, z którego Państwo korzystają (np. laptop, tablet, telefon), a generowana przez to urządzenie, może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą służyć do identyfikowania danego użytkownika. W takim wypadku wyjątkowo adres IP będzie rozumiany, jako dana osobowa, podlegająca ochronie zgodnie z niniejszą Polityką.

W przypadku zawarcia z nami umowy, również będziemy mogli pozyskiwać Państwa dane osobowe, w takim jednak przypadku informacje o zakresie pozyskiwanych danych, celach ich przetwarzania, odbiorcach danych i okresie tego przetwarzania zostaną Państwu udostępnione w odrębnym dokumencie.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODO] informujemy, że:

 

1. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

W opisanych wyżej sytuacjach, administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą: NECON Deweloper Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Tenisowej 76, 80-180 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653735 [dalej także Administrator].

 

2. Podstawa i cel przetwarzania Państwa danych osobowych

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail zapytań niezwiązanych z zawartą już z Administratorem umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzanie wyłącznie w celu komunikacji i udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane nam pytania. Podstawą przetwarzania danych w takim wypadku jest uzasadniony interes Administratora, tj. obsługa korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W przypadku kontaktu telefonicznego z Administratorem w sprawach niezwiązanych z zawartą już z Administratorem umową, dane osobowe przekazane przez Państwa w czasie tej rozmowy będą

przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane nam pytania. Podstawą przetwarzania danych w takim wypadku jest uzasadniony interes Administratora, tj. potrzeba rozwiązania sprawy zgłoszonej Administratorowi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wcześniejszym wyrażeniem zgody na przekazywanie drogą telefoniczną oraz przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail wiadomości marketingowych o naszych nowych inwestycjach, akcjach promocyjnych i reklamowych prowadzonych przez Administratora, dane osobowe przekazane przez Państwa będą przetwarzane w celu przekazania Państwu tych informacji, a na podstawie udzielonej wcześniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wcześniejszym wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowych promujących usługi i firmę Administratora, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania Państwu tych informacji, a na podstawie udzielonej wcześniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przy użyciu plików cookie, czy identyfikatorów internetowych, przetwarzanie to odbywa się w celach analitycznych, statystycznych i celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony. Podstawą przetwarzania takich danych jest uzasadniony interes Administratora, tj. prowadzenie analiz aktywności użytkowników Strony, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie danych w określonych wyżej przypadkach jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług przez Administratora, jak i celem prowadzenia z Państwem efektywnej komunikacji.

 

3. Udostępnianie danych innym podmiotom

Administrator w związku z administrowaniem Stroną internetową nie ma zamiaru udostępniać Państwa danych innym podmiotom. Jednakże wyjątkowo Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym, które świadczą na rzecz Administratora usługi, w tym usługę wsparcia IT. Przekazane w ten sposób dane podmioty te mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania tych danych i rodzaju świadczonej usługi (np. obsługa formularza kontaktowego). Zazwyczaj Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do odpowiedzi na Państwa pytania, czy też załatwienie sprawy, z którą zgłosiliście się Państwo do nas, a więc przez czas umożliwiający realizacje interesu Administratora lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania Państwa danych w przypadku marketingu bezpośredniego oraz w przypadku przesyłania Państwu informacji handlowych – Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej wcześniej zgody.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, w którym przetwarzanie to jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń, czy też obrony przed roszczeniami.

 

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. Prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

b. Prawo sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,

c. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,

d. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

e. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

f. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo do przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych danych osobowych.

g. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej przez Państwa zgody, tak jak ma to miejsce w przypadku zgody na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych- przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

h. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Administrator nie wykorzystuje profilowania, nie podejmuje też względem Państwa decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.

 

7. Pliki cookie

Cookie (ciasteczko) to mały plik, który może być zainstalowany urządzeniu użytkownika, podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, w tym naszej Strony internetowej. Pliki cookie są powszechnie stosowane w celu zapewnienia funkcjonowania stron internetowych i witryn, poprawy efektywności korzystania z nich oraz w celu przekazywania pewnych informacji.

 

Jakie są rodzaje plików cookie?

własne pliki cookie – wykorzystywane przez właściciela strony internetowej.

zewnętrzne pliki cookie - pliki cookie wykorzystywane przez podmioty inne niż właściciel strony internetowej umożliwiające dostarczanie na tej stronie lub za jej pośrednictwem oferowanych przez podmiot trzeci funkcji (takich jak np. zawartość interaktywna i funkcje analityczne).

Wykorzystanie zewnętrznych plików cookie następuje w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookie jest Google Inc z siedzibą w USA). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

sesyjne pliki cookie - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

trwałe pliki cookie - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 

Kontrolowanie dostępu plików cookie

Każdy z Państwa, jako użytkownik Strony internetowej, ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie.

Zmian, o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookie na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookie:

Przeglądarka Internet Explorer

* https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Przeglądarka Mozilla FireFox

* https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Przeglądarka Chrome

* https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Przeglądarka Safari

* https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Przeglądarka Opera

* http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookie.html

 

8. Sieci społecznościowe

Na naszej Stronie internetowej znajduje się odnośnik (link) do zewnętrznego portalu społecznościowego Facebook („Social Plugins”).

Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a następnie przeglądarka użytkownika połączy użytkownika bezpośrednio z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty na Stronie internetowej użytkownik kliknie na wybrany link, dojdzie do przekazania jego danych osobowych oraz ich przetwarzania przez portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Strony internetowej użytkownik kliknie na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta użytkownika może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszej Strony oraz zapisania tego faktu na koncie Użytkownika w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Przekazywane informacje to najczęściej tak zwany profil publiczny zgodnie z definicją portalu społecznościowego, którego wtyczkę użytkownik kliknie podczas odwiedzin Strony internetowej.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników i które Użytkownicy znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za

przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

 

9. Aktualizacja i zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Polityce Prywatności

bottom of page